Treschow & Partner om att köpa & sälja häst

Det kan vara svårt att både vara säljare såväl som köpare av hästar. Det är både ett ekonomiskt intresse inblandat som såväl som ett emotionellt och känslomässigt. Advokatfirman Treschow & Partner är specialiserade inom hästjuridik och är en av hästbranschens mest anlitade advokatfirmor. De är dessutom partner till DressagePower Club där ni som medlemmar får möjlighet att lyssna till deras kunskap och goda råd, samt få 10% rabatt på rådgivningstimmar!

Vi frågade Treschow & Partner om hur deras erfarenheter kring köp och sälj av hästar och vad man bör tänka på.

Vad är vanliga problem som uppstår för säljare av hästar?

För säljare av hästar är några vanliga problem dolda hälsoproblem som kan dyka upp efter försäljningen. Det kan vara svårt att förutsäga eller upptäcka alla potentiella hälsoproblem hos en häst, vilket kan leda till missnöjda köpare och möjliga tvister.

Vad är vanliga problem som uppstår för köpare av hästar?

För köpare av hästar är det i stället ett vanligt problem att upptäcka dolda fel eller hälsoproblem hos hästen efter köpet. Trots noggrann inspektion och veterinärundersökning kan det finnas hälsoproblem som inte är uppenbara vid köptillfället. Dessutom kan köpare stöta på otydliga kontraktsvillkor eller falsk marknadsföring av hästen, vilket kan leda till missnöje och tvister.

Vilka delar i ett avtal är viktiga att ha med för att säkerställa en trygghet för dig som säljare?

När det gäller att säkerställa trygghet för säljaren i ett avtal är det viktigt att inkludera en detaljerad hälsodeklaration för hästen. Detta bör inkludera information om hälsotillståndet vid försäljningstillfället för att undvika eventuella tvister senare. Dessutom är det viktigt att definiera ansvarsbegränsningar tydligt i avtalet för att undvika oönskade krav eller anspråk från köparen. Det kan vara bra som säljare att uppge vad hästen gjort men skriva med att det inte är en garanti att hästen hos den nya ryttaren ska kunna användas på samma sätt. Bara för att en säljare tävlat tex svår hoppning så är det ingen garanti att en mer oerfaren ryttare ska kunna använda hästen på samma sätt med samma resultat. Det kan också vara klokt att inkludera en klausul som kräver att köparen godkänner och genomför en egen grundlig undersökning av hästen innan köpet genomförs. Detta ger ytterligare trygghet för säljaren och kan minska risken för tvister efter köpet.

Vad ska man tänka på som köpare av hästar, både gällande avtal och övrigt?

Som köpare av hästar är det viktigt att grundligt granska och förstå alla delar av köpavtalet innan man skriver under. Det är avgörande att vara medveten om eventuella garantier eller åtaganden från säljarens sida, liksom ansvarsbegränsningar och villkor för eventuella återbetalningar eller kompensation vid upptäckta fel eller hälsoproblem efter köpet. Utöver avtalet är det också viktigt för köpare att genomföra en noggrann besiktning av veterinär för att minimera risken för att köpa en häst med dolda fel. Därtill kan det vara bra att googla både häst och ägare innan köpet. Därtill ta en titt i tävlingsdatabasen för att se om hästen varit från tävlingsbanan under perioder och i så fall ställa frågor om vad det beror på. Det är även viktigt att ställa frågor om hästens hälsa och ev tidigare hälsoproblem. 

Var noga med att förstå alla delar av ett avtal innan du som köpare skriver på. Om du är osäker eller vill ha hjälp, kontakta gärna Treschow & Partner: www.treschowpartner.se/hastjuridik

Era tips för att göra en trygg & bra affär, både ur säljare och köpares perspektiv?

För både säljare och köpare är det avgörande att vara ärlig, tydlig och transparent genom hela försäljningsprocessen. För säljare innebär detta att tillhandahålla korrekt och noggrann information om hästen, inklusive dess hälsotillstånd. För köpare innebär detta att vara tydlig med sina förväntningar och behov. Att skriva ett detaljerat avtal som tydligt definierar alla villkor och förväntningar kan också bidra till att göra affären trygg och framgångsrik för både säljare och köpare.

Något övrigt som är bra att veta om, tex rättigheter/lagar/etc, vid köp och sälj av hästar?

Det är viktigt att ha koll på flera lagar och regler vid köp och försäljning av hästar för att säkerställa en smidig och rättvis affär för både säljare och köpare. Här är några viktiga punkter att ha i åtanke:

  • Är det köplagen eller konsumentköplagen är tillämplig på din situation? Genom att veta vilken lag som är tillämplig kan både säljare och köpare förstå vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för dem i samband med köpet eller försäljningen av hästen. Det kan hjälpa till att undvika missförstånd, tvister och osäkerhet kring vilka regler som ska följas.
  • I Sverige råder avtalsfrihet, vilket innebär att parterna i stor utsträckning fritt kan avtala om villkoren för köpet. Det är dock viktigt att avtalet inte strider mot tvingande lagstiftning.
  • Köparen har rätt att reklamera fel på hästen inom viss tid. Tidsfristerna för reklamation varierar beroende på om köplagen eller konsumentköplagen är tillämplig.
  • Hästar ska ha ett hästpass och vara korrekt registrerade. Det är säljarens ansvar att se till att dessa dokument är i ordning vid försäljningen.

Att vara väl informerad om lagar och bestämmelser kan hjälpa både köpare och säljare att skydda sina rättigheter och intressen och minska risken för framtida tvister. Vid osäkerhet eller komplexa frågor kan det vara klokt att konsultera en jurist med erfarenhet inom området.

Kontakta Treschow & Partner HÄR!

Se alla nyheter