Integritetspolicy

DressagePower kommer att behandla dina personuppgifter i och med att du anmält dig till och deltar i de tävlingar som arrangeras via DressagePower. Vi behandlar bland annat ditt namn, din adress, ditt personnummer, din e-postadress samt licensnummer främst för att du ska kunna delta i tävlingarna samt vi ska kunna betala ut premier och priser och administrera profilplagg men även för att kunna skicka relevant information som resultatredovisning och tävlingsinformation. Vi använder vår hemsida och sociala medier för information om resultat samt fotografier respektive filmer av ryttare och hästar.

DressagePower är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter (”personuppgifterna”) i samband med deltagandet i tävlingar och de evenemang vi anordnar i samband med tävlingar. Personuppgifterna innefattar sådana uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom din anmälan, så som för- och efternamn, postadress, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, licensnummer, kontonummer och sådana andra personuppgifter som är nödvändiga för administreringen av ditt deltagande i tävlingarna.

DressagePower kommer att lagra och behandla personuppgifterna för att administrera våra tävlingar. DressagePower kommer även att behandla personuppgifterna för uppföljning och utvärdering av de tävlingar vi arrangerar. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt avtal med DressagePower om deltagandet i de tävlingar som arrangeras av oss. Tillhandahållandet av personuppgifterna är en nödvändig förutsättning för att avtalet om deltagande i tävlingarna ska kunna fullgöras, resultat rapporteras och premier samt övriga priser ska kunna delas ut.

Om du har samtyckt till att få direktmarknadsföring, t.ex nyhetsbrev, e-post, sms eller uppdateringar via sociala medier angående resultat mm från oss, behandlar vi dina kontaktuppgifter för detta ändamål under en längre period.

Personuppgifterna kommer att lagras under den tid som du deltar i våra tävlingar och under sådan efterföljande tidsperiod som krävs för att DressagePower ska kunna fullgöra sina förpliktelser och genomföra en utvärdering av tävlingarna.

Du har rätt att gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos DressagePower. Om du vill ha sådan information ska du skicka ett e-postmeddelande till info@dressagepower.se. Om dina personuppgifter är felaktiga eller har behandlats i strid med gällande lagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller utplånas. Du har även rätt att bli bortglömd.

Samtycke till användning av namn och bild i reklam

Under DressagePowers respektive tävlingar kommer ritter och övriga arrangemang dokumenteras och fotograferas både genom stillbilder och rörliga bilder. Du görs härmed uppmärksam på att du, genom ditt deltagande i tävlingarna, kan komma att fotograferas eller filmas i olika sammanhang. DressagePower samt DressagePowers sponsorer och samarbetspartners kan komma att använda detta bildmaterial i sin kommunikation och marknadsföring. Genom deltagandet i DressagePowers tävlingar godkänner du härmed att DressagePower kan komma att använda bilder på dig i sin marknadsföring enligt lagen (1978:800) om namn och bild i reklam.