Premieutbetalning DressagePower Horse Show

Premieutbetalning

Postgiro, bankgiro eller bankkonto, som angivet ovan.

Genom att skicka in detta formulär godkänner jag att ovanstående är korrekt.

Blanketten ska vara ifylld och inskickad senast 31 december innevarande tävlingsår (2023) för att premier skall betalas ut. Kommer blanketten in till Dressage Power Sweden AB efter 31 december innevarande tävlingsår (2023) betalas inga premier ut.

Bankgiro eller Postgiro, som angivet ovan.

Genom att skicka in detta formulär godkänner jag att ovanstående är korrekt.

Blanketten ska vara ifylld och inskickad senast 31 december innevarande tävlingsår (2023) för att premier skall betalas ut. Kommer blanketten in till Dressage Power Sweden AB efter 31 december innevarande tävlingsår (2023) betalas inga premier ut.