Peter Härnstam om hästvälfärd: Hästen är aldrig dum, vi måste lära oss förstå dem bättre!

Att förstå och arbeta för en god hästvälfärd har nog aldrig varit mer aktuellt än vad det är idag. Men vad innebär egentligen god hästvälfärd? Hur kan man själva stämma av så man är en bra hästägare och ryttare? Vi har pratat med Peter Härnstam, A-tränare och grundare till DressagePower.

Peter Härnstam, grundare till DressagePower och A-tränare i dressyr. Foto: Privat.

Hej Peter! Du har ju tävlat och utbildat flera hästar och ekipage upp till Grand Prix och är A-tränare i dressyr, dessutom har vi hört rykten om att du har startat 140 i hoppning. Ingen dålig meritlista! Den 11e april ska du dessutom hålla i en föreläsning för våra medlemmar i DressagePower Club i ämnet hästvärld.

Vad innebär hästvälfärd för dig?

”Hästvälfärd är att se till hästens olika behov och att alltid sätta hästens behov, välfärd och välmående i första rum.”

Hur tycker du hästvälfärden har utvecklats från när du startade rida till idag?

”Oj, det har hänt massor!

Mycket forskning har gjorts kring hästen och dess behov som gör att vi idag har fått mer insikt och kunskap. Jag kan bara se till mig själv och hur jag arbetar med dessa frågor idag i min vardag som professionell ryttare och tränare. Det har verkligen blivit en stor stor skillnad idag i synen och arbetssättet på och med hästen.”

Hur är man en bra hästägare och ryttare utifrån hästvälfärdsperspektiv?

”Att alltid sätta hästen i första rum!

Alltid ställa oss frågan om det vi gör i vardagen är det bästa för hästen och om vi skulle kunna göra det ännu bättre. Här har vi alla ett stort ansvar!”

Vad tycker du är det viktigaste att lära sig mer om och utbilda sig inom för att förstå innebörden av hästvälfärd?

”Det är oerhört viktigt att förstå vad hästen är för djur, hur den fungerar i olika situationer och förstå varför hästen kan reagera som den gör i olika situationer. Lära oss mer om våra hästar i allt från daglig hantering, skoning, foder, hästhälsa med mera. Vi har idag en stor mängd ryttare och hästägare som saknar grundläggande om och kring hästen. Hästen är aldrig dum! Vi måste lära oss förstå dem bättre. Sen förstå hur vi ska utbilda hästarna och ha en tydlig plan och mål med varje individ och alltid se till hästens bästa.”

Ett steg för att komma närmare bättre hästvälfärd är att lära oss mer om våra hästar i allt från daglig hantering, skoning, foder, hästhälsa med mera, berättar Peter Härnstam. Foto: Privat.

Hur tror du framtiden för hästsporten kommer se ut?

”Vi står nu inför en stor utmaning med allt som blossat upp och de missförhållanden som visats på flera utbildningsstall. Viktigt att hästen sätts i första rum & att ekonomiska intressen inte får ta över och styra utvecklingen! 

Vi behöver ge hästarna mer tid tror jag och se till varje individ & lägga en bra plan med fokus på god ridning och hållbarhet.”

Vad kommer man lära sig under träffen i april med inriktning på hästvälfärd?

”Vi kommer att tala om detta ämne och ge vår syn på detta utifrån våra roller som ryttare, tränare, arrangörer av tävlingar. Vi (jag och Kristian von Krusenstierna) har mycket kunskap och erfarenhet i flera delar av ridsporten som gör att vi kan se detta med flera ögon vilket är viktigt!”

Några korta tips/frågor man kan ställa sig som hästägare och ryttare för att stämma av hur ens häst mår? 

  • Äter den normalt?
  • Dricker som den brukar?
  • Har den normaltemp (jag tempar hästarna varje dag)?
  • Ser den normal ut i hage & stall/lösdrift?
  • Känns den normal i sin kropp vid visitation & träning?

Det är saker jag varje dag kollar av! 

Peter Härnstam med sin tidigare tävlingshäst. Foto: Privat.

Vill du vara med på vår digitala träff med DressagePower Club som fokuserar på just hästvälfärd? Då ska du bli medlem! Som medlem får du tillgång till fyra digitala träffar och två fysiska i 12 månader. Du träffar Peter Härnstam och Kristian von Krusenstierna med gäster. Följande områden diskuteras i Club:

Rida & träna
– Framgångsridning
– Träningsplan
– Varierad träning

Hästvälfärd  
– Älska hästar
– Träna hållbart 
– Hästens hälsa

Livet med hästar
– Ryttarhälsa
– Livspusslet 
– Teamet

Se alla nyheter