Anmälan år 2 ACADEMY 12-21

Anmälan till academy Dressage & Jumping 2

För anmälan till år 2 krävs att du genomfört årskurs 1

Kostnaden för 1 års utbildning är 11 900 kr. Efter antagning faktureras det till dig. Vid delad betalning tillkommer extra administrations och fakturaavgift på 100kr per faktura. Priserna är inkl. moms

Genom anmälan lämnar ryttaren (och dennes målsman i det fall ryttaren är under 18 år) härmed sitt samtycke till att förekomma i TV-sändningar online live och playfunktion via DressagePower TV , dels att ryttaren får förekomma på bilder och namn som nyttjas i marknadsföring av DressagePower/DressagePower club/ Academy Dressage & Jumping samt dess officiella sponsorer. Ryttaren gör inte anspråk på ersättning för sådant nyttjande.