Allmänna villkor för dressagepower academy Dressage & Jumping

 1. Allmänt
  Academy Dressage & Jumping är en rikstäckande, teoretisk, avsutten utbildning
  som tillhandahålls inom ramen för DressagePower CLUB. Den vänder sig till
  ryttare som är 12 till 21 år gamla, tävlingsinriktade, med viljan att utvecklas mer
  och satsa.
 1. Anmälan och bekräftelse
  Anmälan till Academy Dressage & Jumping görs via formuläret på hemsidan,
  https://www.dressagepower.se/academy/ansokan/. När ryttaren skickar in
  anmälan skickas en bekräftelse på anmälan till ryttarens angivna e-post. Anmälan
  är bindande när bekräftelsen har skickats. Ryttare under 18 års ålder måste ha
  målsmans godkännande.

  I och med ryttarens anmälan anser ryttaren att denne uppfyller kriterierna för
  utbildningen. Skulle DressagePower CLUB anse att ryttaren inte uppfyller
  kriterierna och därmed inte kan delta, meddelas ryttaren så snart som möjligt.

  Förutsatt att det finns platser kvar och ryttaren uppfyller kriterierna erhåller ryttaren
  en plats på utbildningen. Är utbildningen fulltecknad, meddelas ryttaren omgående.

 1. Kostnader och betalning
  Kostnaden för ett års utbildning är 11 900 kr inklusive moms. Faktura översändes i
  januari.
  Betalningen kan delas upp i kvartals- eller månadsvis betalning om ryttaren väljer
  att inte betala hela avgiften på en gång. Vid delad betalning tillkommer en extra
  administrations- och fakturaavgift på 100 kr per faktura. I avgiften ingår ett passivt
  medlemskap i DressagPower club på 950 kr, denna summa är momsfri.

  I avgiften ingår:
 • Utbildningsdagar med fysisk deltagande på olika platser i landet.
  Fysisk utbildningsdagar kan ersättas med digitala vid behov (tex pandemi)
 • Vid de fysiska utbildningsdagarna ingår fika, lunch och fritt deltagande för en vuxen
  närstående. Entréavgift kan i vissa fall tillkomma.
 • Profilplagg
 • Tillgång till egen foderrådgivare
 • Goodiebags vid de fysiska träffarna, dessa delas ut fysiskt och skickas inte I
  efterhand om deltagaren ej är på plats.
 • Rabatter och erbjudanden från våra samarbetspartners
 • Tillgång till exklusivt utbildningsmaterial digitalt, DressagePower TV och
  chatt med länkar och koder bara för deltagare
 • Möjlighet att söka stipendier för träning och tävling genom medlemskapet i DressagePower club

 1. Avbokning eller ändring
  Anmälan är bindande vilket innebär att kostnaden för utbildningen inte återbetalas
  även om ryttaren väljer att avbryta utbildningen med undantag för det fall läkarintyg
  kan uppvisas som styrker oförmåga att delta.

  DressagePower CLUB förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen om det inte
  är tillräckligt många deltagare som har anmält sig. Erlagd anmälningsavgift
  återbetalas i sådant fall.

  Den plan som anges för utbildningen är preliminär och DressagePower CLUB
  förbehåller sig därför rätt att ändra i planen. Besked om ändring lämnas i god tid
  till deltagarna.
 1. Personuppgifter
  Genom anmälan lämnar ryttaren (och dennes målsman i det fall ryttaren är under
  18 år) sitt samtycke till att förekomma i TV-sändningar online live och playfunktion
  via DressagePower TV samt att ryttaren får förekomma på bilder och namn som
  nyttjas i marknadsföring av DressagePower/Academy Dressage & Jumping och
  dess officiella sponsorer. Ryttaren gör inte anspråk på ersättning för sådant
  nyttjande.

  Genom anmälan lämnar ryttaren också samtycke till att DressagePower CLUB
  delar ryttarens kontaktuppgifter med övriga deltagare i utbildningen.

 1. Force Majeure
  DressagePower CLUB är inte ansvarig för försenat, ändrat eller hinder mot
  utförande av avtalets och utbildningens fullgörande som beror på oförutsedda
  omständigheter eller på grund av orsaker utanför dess kontroll, inklusive men inte
  begränsat till, naturhändelser, regeringshandlingar, terrorhandlingar, krig,
  arbetskonflikter, smittor hos såväl människor som djur, leveransförseningar eller
  bristande förmåga att leverera av DressagePowers CLUB:s leverantörer eller
  annat av DressagePower CLUB icke vållat förhållande, som DressagePower
  CLUB inte bort räkna med och vars följder denne inte rimligen kunnat undanröja.

  I händelse av att DressagePower CLUB helt eller delvis inte kan fullgöra sina
  prestationer och utbildning på grund av sådan orsak, får DressagePower CLUB
  avbryta utbildningen alternativt ändra utbildningens upplägg utan något ansvar
  gentemot ryttaren. Ryttaren skall omedelbart underrättas skriftligen.

 1. Ångerrätt
  Privatkunder har enligt distansavtalslagen rätt till 14 dagars ångerrätt. Detta
  innebär att ryttare har rätt att ångra sin anmälan till DressagePower Academy inom
  14 dagar efter det att ryttaren mottagit bekräftelse på din anmälan. Om du ångrar
  dig, vänligt kontakta academy@dressagepower.se.

  Vid utnyttjande av ångerrätt står du för eventuella returkostnader för de produkter
  som skickats till dig. Produkterna ska återsändas inom 30 dagar efter ditt
  meddelande om ångerrätt. Återsända produkter måste vara oanvända och i sin
  originalförpackning.

 1. Reklamation
  Vill ryttaren åberopa att DressagePower CLUB:s tjänst är felaktigt utförd ska
  tjänsten reklameras inom tre år efter tjänstens utförande och inom två månader
  från det att ryttaren märkt felet.

  Eventuella reklamationer skickas skriftligen till:
  DressagePower Club
  Sten Sturegatan 10, lgh 15
  411 39 Göteborg

 1. Tvistlösning
  För att få en tvist prövad kan ryttaren vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden. DressagePower CLUB följer nämndens beslut.