Allmänna villkor för Academy Dressage & Jumping Senior

  1. Allmänt

Academy Dressage & Jumping Senior är en rikstäckande, teoretisk, avsutten utbildning som
tillhandahålls inom ramen för DressagePower.

Ett individanpassat upplägg, kallat Plus, finns att välja som ett tillägg till ordinarie utbildning i grupp.

2. Anmälan och bekräftelse

Anmälan till Academy Dressage & Jumping Senior görs via formuläret på hemsidan. När
ryttaren skickar in anmälan skickas en bekräftelse på anmälan till ryttarens angivna e-post.
Anmälan är bindande när bekräftelsen har skickats. Förutsatt att det finns platser kvar erhåller
ryttaren en plats på utbildningen. Är utbildningen fulltecknad, meddelas ryttaren omgående.

3. Kostnader och betalning

Kostnaden för ett års utbildning är 19 500 kr inklusive moms. Faktura översändes efter
anmälan och skall betalas enlig betalningsvillkor som framgår av fakturan. Betalningen kan
delas upp i kvartals- eller månadsvis betalning om ryttaren väljer att inte betala hela avgiften
på en gång. Vid delad betalning tillkommer en extra administrations- och fakturaavgift på 100
kr per faktura.

I deltagaravgiften ingår:

  • Utbildningsdagar med fysisk deltagande alternativt via online
  • Utbildningsdagar inklusive fika och lunch
  • Profilplagg
  • Tillgång till egen foderrådgivare
  • Rabatter och erbjudanden från våra samarbetspartners
  • Tillgång till exklusivt utbildningsmaterial digitalt, DressagePower TV och chatt med länkar och koder bara för deltagare
  • Möjlighet att söka stipendier för träning

Till deltagaravgiften tillkommer

  • Entréavgift kan tillkomma vid utbildningstillfällen på tävlingsplatser
  • För resor och boende till fysiska utbildningsdagar står deltagarna själva för kostanden

4. Avbokning eller ändring

Anmälan är bindande vilket innebär att kostnaden för utbildningen inte återbetalas även om
ryttaren väljer att avbryta utbildningen med undantag för det fall läkarintyg kan uppvisas som
styrker oförmåga att delta. DressagePower förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen om
det inte är tillräckligt många deltagare som har anmält sig. Erlagd anmälningsavgift
återbetalas i sådant fall. Den plan som anges för utbildningen är preliminär och
DressagePower förbehåller sig därför rätt att ändra i planen. Besked om ändring lämnas i god
tid till deltagarna.

5. Personuppgifter

Genom anmälan lämnar ryttaren sitt samtycke till att förekomma i TV-sändningar online live
och playfunktion via DressagePower TV samt att ryttaren får förekomma på bilder och namn
som nyttjas i marknadsföring av DressagePower/Academy Dressage & Jumping Senior och
dess officiella sponsorer. Ryttaren gör inte anspråk på ersättning för sådant nyttjande. Genom
anmälan lämnar ryttaren också samtycke till att DressagePower delar ryttarens
kontaktuppgifter med övriga deltagare i utbildningen.

6. Force Majeure

DressagePower är inte ansvarig för försenat, ändrat eller hinder mot utförande av avtalets och
utbildningens fullgörande som beror på oförutsedda omständigheter eller på grund av orsaker
utanför dess kontroll, inklusive men inte begränsat till, naturhändelser, regeringshandlingar,
terrorhandlingar, krig, arbetskonflikter, smittor hos såväl människor som djur,
leveransförseningar eller bristande förmåga att leverera av DressagePowers:s leverantörer
eller annat av DressagePower icke vållat förhållande, som DressagePower inte bort räkna med
och vars följder denne inte rimligen kunnat undanröja. I händelse av att DressagePower helt
eller delvis inte kan fullgöra sina prestationer och utbildning på grund av sådan orsak, får
DressagePower avbryta utbildningen alternativt ändra utbildningens upplägg utan något
ansvar gentemot ryttaren. Ryttaren skall omedelbart underrättas skriftligen.

7. Ångerrätt

Privatkunder har enligt distansavtalslagen rätt till 14 dagars ångerrätt. Detta innebär att ryttare
har rätt att ångra sin anmälan till Academy Dressage & Jumping Senior inom 14 dagar efter
det att ryttaren mottagit bekräftelse på din anmälan. Om du ångrar dig, vänligt kontakta
academy@dressagepower.se. Vid utnyttjande av ångerrätt står du för eventuella
returkostnader för de produkter som skickats till dig. Produkterna ska återsändas inom 30
dagar efter ditt meddelande om ångerrätt. Återsända produkter måste vara oanvända och i sin
originalförpackning.

8. Reklamation

Vill ryttaren åberopa att DressagePower:s tjänst är felaktigt utförd ska tjänsten reklameras
inom tre år efter tjänstens utförande och inom två månader från det att ryttaren märkt felet.
Eventuella reklamationer skickas till: DressagePower Sweden AB Sten Sturegatan 10 411 39
Göteborg

9. Tvistlösning

För att få en tvist prövad kan ryttaren vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden.
DressagePower följer nämndens beslut.