Årskurs 1

Academy Dressage & Jumping Senior

Är du ridsportintresserad i åldern 22-100 år och vill lära dig mer? Då är vår akademi för seniorer något för dig!

Academy Dressage & Jumping Senior är till för dig som är ridsportintresserad i åldern 22-100 år. Det är en ryttarutbildning som sträcker sig över 1 år där du kommer få en ökad kunskap om hästen och ridsporten. Genom utbildningen kommer du få bättre förutsättningar att prestera som ryttare och hur du får en hållbar häst. 

Vi arbetar med fyra övergripande områden:

 1. Hästens handhavande och välbefinnande
  Hästhantering, Friskvård för häst, att resa med häst, hästhälsa, hälsokontroll, foderlära, hovlära.
 2. Träning och tävling 
  Upplägg för träning och tävling, doping, köpa häst, besiktning, hästjuridik, hållbar träning, förbundskaptener.
 3. Ryttarens hälsa 
  Fysisk träning, mental träning, kost för ryttare, doping.
 4. Ryttarens interaktion med andra 
  Livspusslet som ryttare, närverk, sociala medier, hållbarhet.

Mål

Allmänna mål

 • Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar för att skapa bästa möjliga hållbara prestationsmiljö för såväl häst som ryttare.
 • Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem och att möta förändringar med fokus på långsiktigt uppsatta mål.

Särskilda mål

Vid programmets slut kommer deltagarna att ha:

Kunskap och förståelse
 1. Kunskap om hästens handhavande för att skapa långsiktigt hållbara prestationer.
 2. Kunskap om träning av häst och ryttare för att skapa förutsättningar för goda resultat.
 3. Kunskap om och insikt i betydelsen av egen träning, såväl fysisk som mental.
 4. Förståelse för betydelsen av positiv och sportslig interaktion med andra, såväl virtuellt som på träning och tävling.
Färdighet och förmåga
 1. Förmåga att handha och hantera sin häst enligt evidensbaserade metoder och praxis för god hästhållning.
 2. Förmåga att definiera mål för prestation och skapa hållbara träningsupplägg.
 3. Förmåga att kunna göra egna medvetna val för god hälsa som ryttare.
 4. Färdigheter att kommunicera med andra i god sportslig anda.
Självständigt arbete

Förmåga att självständigt och i samarbete med tränare och teamet kunna omsätta kunskap, inspiration och erfarenheter från utbildningen till praktisk handling i tränings- och tävlingssammanhang.