Årskurs 1

Academy Dressage & Jumping Senior

Är du ridsportintresserad i åldern 22 år och äldre och vill lära dig mer? Då är vår akademi för seniorer något för dig!

Academy Dressage & Jumping Senior är till för dig som är ridsportintresserad i åldern 22 år och äldre. Det är en avsutten teoretisk ryttarutbildning som sträcker sig över 1 år där du kommer få en ökad kunskap om hästen och ridsporten. Genom utbildningen kommer du få bättre förutsättningar att prestera som ryttare och hur du får en hållbar häst. 

Innehåll årskurs 1

 • Fyra Fysiska utbildningsdagar inklusive fika och lunch.
 • 14 Online-utbildning via TV-kanalen och live-chatt med föreläsare
 • Tillgång till egen foderrådgivare
 • Tillgång till egen PT
 • Tillgång till mental coach
 • Profilplagg
 • Rabatter och erbjudanden från våra samarbetspartners
 • Möjlighet att söka stipendier

Vi arbetar med fyra övergripande områden:

 1. Hästens handhavande och välbefinnande – Hästhantering, Friskvård för häst, att resa med häst, hästhälsa, hälsokontroll, foderlära, hovlära.
 2. Träning och tävling – Upplägg för träning och tävling, doping, köpa häst, besiktning, hästjuridik, hållbar träning, förbundskaptener.
 3. Ryttarens hälsa – Fysisk träning, mental träning, kost för ryttare, doping.
 4. Ryttarens interaktion med andra – Livspusslet som ryttare, närverk, sociala medier, hållbarhet.

Academy Dressage & Jumping Plus

Academy Dressage & Jumping Plus är till för dig som vill få något extra för din fortsatta utveckling. Denna utbildning är avsutten, personlig och individuellt anpassad till er som ekipage. Plus-tillägget är ett bra komplement till det ni lärt er under årskurs 1 och en bra hjälp för att börja använda dina nya kunskaper i praktiken. Du blir tilldelad en koordinator som kommer att följa dig under året. Tillsammans med din koordinator kommer du ha fyra individuella avsuttna tillfällen och ett fysiskt avsuttet utbildningstillfälle vid en nationell tävlingsplats.

Vid de fyra individuella digitala utbildningstillfällena som du har tillsammans med din koordinator väljer du själv ditt upplägg. Under året fokuserar vi på det du tycker är mest aktuellt. Du kan få råd och tips för att ta nästa kliv i ditt ridsportsutövande. Tillsammans kan vi tex se på filmer från tränings- och tävlingstillfällen och ge dig feedback, tips och återkoppling. Vi kan tillsammans göra en tränings- och tävlingsplan eller något du själv känner är viktigt för din fortsatta utveckling. Koordinatorerna kommer vara till för dig under året och ge dig ovärderlig hjälp framåt.

Det fysiska utbildningstillfället kommer ske avsuttet vid ett tillfälle tillsammans med din koordinator på en nationell tävlingsplats. Vi kommer där att se sporten på nära håll, både från framridning, framhoppning och i skarpt läge på tävlingsbanan. Tillsammans diskuterar vi och din koordinatorer kommer att ge dig nya verktyg i ditt ridsportsutövande.

Mål

Allmänna mål

 • Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar för att skapa bästa möjliga hållbara prestationsmiljö för såväl häst som ryttare.
 • Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem och att möta förändringar med fokus på långsiktigt uppsatta mål.

Allmänna mål Plus

 • Fördjupad förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar för att skapa bästa möjliga hållbara prestationsmiljö för såväl häst som ryttare.
 • Fördjupad förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem och att möta förändringar med fokus på långsiktigt uppsatta mål.
 • Utökad kunskap och förståelse för din individuella satsning

Särskilda mål

Vid programmets slut kommer du som deltagare att ha:

Kunskap och förståelse
 1. Kunskap om hästens handhavande för att skapa långsiktigt hållbara prestationer.
 2. Kunskap om träning av häst och ryttare för att skapa förutsättningar för goda resultat.
 3. Kunskap om och insikt i betydelsen av egen träning, såväl fysisk som mental.
 4. Förståelse för betydelsen av positiv och sportslig interaktion med andra, såväl virtuellt som på träning och tävling.
Färdighet och förmåga
 1. Förmåga att handha och hantera sin häst enligt evidensbaserade metoder och praxis för god hästhållning.
 2. Förmåga att definiera mål för prestation och skapa hållbara träningsupplägg.
 3. Förmåga att kunna göra egna medvetna val för god hälsa som ryttare.
 4. Färdigheter att kommunicera med andra i god sportslig anda.
Självständigt arbete

Förmåga att självständigt och i samarbete med tränare och teamet kunna omsätta kunskap, inspiration och erfarenheter från utbildningen till praktisk handling i tränings- och tävlingssammanhang.

Särskilda mål Plus

Kunskap och förståelse
 1. Utökad kunskap om hästens handhavande för att skapa långsiktigt hållbara prestationer.
 2. Utökad kunskap om träning av häst och ryttare för att skapa förutsättningar för goda resultat.
 3. Utökad kunskap om och insikt i betydelsen av egen träning, såväl fysisk som mental.
 4. Ökad förståelse för betydelsen av positiv och sportslig interaktion med andra, såväl virtuellt som på träning och tävling.
Färdighet och förmåga
 1. Fördjupad förmåga att handha och hantera sin häst enligt evidensbaserade metoder och praxis för god hästhållning.
 2. Fördjupad förmåga att definiera mål för prestation och skapa hållbara träningsupplägg.
 3. Fördjupad förmåga att kunna göra egna medvetna val för god hälsa som ryttare.
 4. Ökade färdigheter att kommunicera med andra i god sportslig anda.
Självständigt arbete

Fördjupad förmåga att självständigt och i samarbete med tränare och teamet kunna omsätta kunskap, inspiration och erfarenheter från utbildningen till praktisk handling i tränings- och tävlingssammanhang.