Årskurs 3

Årskurs 3 kommer att ha sin bas i form av ett mentorskap.

Efter avslutat årskurs 2 erbjuder vi en fortsättning till årskurs 3. Syftet är fördjupande
utbildning inom utvalda områden och nätverkande för kompetensöverföring. Ökat
stöd och utbildning skall leda till ytterligare steg framåt i din
ridsportsatsning. Årskurs 3 kommer innehålla fysiska utbildningsdagar, individuellt
upplägg med egen mentor, digital utbildning genom bland annat
DressagePowerTV och Zoom. Vi kommer att utgå ifrån dessa huvudämnen i
utbildningen:

 1. Hästens handhavande och välbefinnande
 2. Träning och tävling
 3. Ryttarens hälsa
 4. Ryttarens interaktion med andra

Mål

Allmänna mål

 • För sin ålder och nivå – förmåga att göra självständiga och kritiska
  bedömningar för att skapa bästa möjliga hållbara prestationsmiljö för
  såväl ponny/häst som ryttare.
 • För sin ålder och nivå – förmåga att självständigt urskilja, formulera
  och lösa problem och att möta förändringar med fokus på långsiktigt
  uppsatta mål.

Särskilda mål

Vid utbildningens slut kommer deltagarna att ha:

Kunskap och förståelse

 1. Kunskap om hästens handhavande för att skapa långsiktigt hållbara
  prestationer.
 2. Kunskap om träning av häst och ryttare för att skapa förutsättningar för
  goda resultat.
 3. Kunskap om och insikt i betydelsen av egen träning, såväl fysisk som
  mental.
 4. Förståelse för betydelsen av positiv och sportslig interaktion med
  andra, såväl virtuellt som på träning och tävling.

Färdighet och förmåga

 1. Förmåga att handha och hantera sin ponny/häst enligt evidensbaserade
  metoder och praxis för god hästhållning.
 2. Förmåga att definiera mål för prestation och skapa hållbara
  träningsupplägg.
 3. Förmåga att kunna göra egna medvetna val för god hälsa som ryttare.
 4. Färdigheter att kommunicera med andra i god sportslig anda.

Självständigt arbete

Förmåga att självständigt och i samarbete med tränare kunna omsätta kunskap, inspiration och erfarenheter från utbildningen till praktisk handling i tränings- och tävlingssammanhang.