Årskurs 1

Academy Dressage & Jumping, vill stärka svensk ridsport inför framtiden. Vi gör en bred satsning för ungdomar inom ridsporten i åldersgruppen 12 till 21 år, målsättningen är att förbereda ryttarna på nästa steg inom tävlandet. Genom det får ryttarna en bättre start i sin elitidrottskarriär.

Vi arbetar med fyra övergripande områden.

 1. Hästens handhavande och välbefinnande -Hästhantering, Friskvård för häst, att resa med häst, hästhälsa, hälsokontroll, foderlära.
 2. Träning och tävling – upplägg för träning och tävling, doping, köpa häst, besiktning, hästjuridik, hållbar träning, förbundskaptener.
 3. Ryttarens hälsa – Fysisk träning, mental träning, kost för ryttare, doping.
 4. Ryttarens interaktion med andra – familjensroll, socialamedier, nätverk.

Mål

Allmänna mål

 • För sin ålder, förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar för att skapa bästa möjliga hållbara prestationsmiljö för såväl ponny/häst som ryttare.
 • För sin ålder, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem och att möta förändringar med fokus på långsiktigt uppsatta mål.

Särskilda mål

Vid programmets slut kommer deltagarna att ha:

Kunskap och förståelse
 1. Kunskap om hästens handhavande för att skapa långsiktigt hållbara prestationer.
 2. Kunskap om träning av häst och ryttare för att skapa förutsättningar för goda resultat.
 3. Kunskap om och insikt i betydelsen av egen träning, såväl fysisk som mental.
 4. Förståelse för betydelsen av positiv och sportslig interaktion med andra, såväl virtuellt som på träning och tävling.
Färdighet och förmåga
 1. Förmåga att handha och hantera sin ponny/häst enligt evidensbaserade metoder och praxis för god hästhållning.
 2. Förmåga att definiera mål för prestation och skapa hållbara träningsupplägg.
 3. Förmåga att kunna göra egna medvetna val för god hälsa som ryttare.
 4. Färdigheter att kommunicera med andra i god sportslig anda.
Självständigt arbete

Förmåga att självständigt och i samarbete med tränare och närstående kunna omsätta kunskap, inspiration och erfarenheter från utbildningen till praktisk handling i tränings- och tävlingssammanhang.